Képzéseink 2021-2022


NÓGRÁD MEGYEI SZC MIKSZÁTH KÁLMÁN TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

OM azonosító:203048
Cím: Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.
Telefonszám: 35/501-190
Honlap: www.mkkevig.hu
Email cím: mikszath@nmszc.hu
Igazgató: Zérczi Miklós
Nyílt napok: A vírus helyzetre való tekintettel az iskolákba nyílt napok beláthatatlan ideig nem tarthatóak, ezért a felvételi tájékoztató és az iskola bemutatását elektronikus úton juttatjuk el az általános iskolákba.   
Szülői értekezlet: A szülők számára az általános iskola ad tájékoztatást, valamint a 35/501-190-es telefonszámon, vagy az mikszath@nmszc.hu e-mail címen is kérhetnek a képzésekről felvilágosítást.
Képzési forma Tagozat kód Jellemzők
Technikum 9111 9. Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi-számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) kimeneti lehetőséggel. (5 év)
Technikum 9112 18. Rendészet és közszolgálat ágazat Közszolgálati technikus (5 0413 18 01) kimeneti lehetőséggel. (5 év)
Technikum 9113 13. Kereskedelem ágazat Kereskedő és webáruházi technikus (5 0416 13 03) kimeneti lehetőséggel. (5 év)
Technikum 9114 23. Turizmus-vendéglátás ágazat Vendégtéri szaktechnikus (5 1013 23 08) kimeneti lehetőséggel. (5 év) 
Technikum 9115 15. Közlekedés és szállítmányozás Logisztikai technikus (5 1041 15 06) kimeneti lehetőséggel. (5 év)
Szakgimnázium 9311 16. Pedagógia ágazat Pedagógiai munkatárs (0119 40 02) kimeneti lehetőséggel. (4+1év)
Szakképző iskola 9211 23. Turizmus-vendéglátás ágazat Szakács (4 1013 23 05)
Szakképző iskola 9212 23. Turizmus-vendéglátás ágazat Pincér-vendégtéri szakember (4 1013 23 04)  
Szakképző iskola 9213 23. Turizmus-vendéglátás ágazat Cukrász (4 1013 23 01)
Szakképző iskola 9214 23. Turizmus-vendéglátás ágazat Panziós-fogadós (4 1013 23 03)
Szakképző iskola 9215 13. Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő (4 0416 13 02)
Iskola bemutatása, felvételi követelmények: Iskolánk 2015. július 1-től a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum tagintézménye. A korábbi több évtizedes képzési struktúráját megőrizve a következő területeken képez szakembereket: Technikumban:
Kereskedelem Rendészet és közszolgálat
Vendéglátás – turisztika
Közlekedés és szállítmányozás
Gazdálkodás és menedzsment
Szakképző iskolában:
Kereskedelem
Vendéglátás-turisztika
Szakgimnáziumban:
Pedagógia ágazatban

Az oktatás-képzés során törekszünk arra, hogy a tanulókat használható tudással felvértezve, gyakorlatorientáltan oktassuk, hogy szakképesítésük megszerzése után megfeleljenek a munkaerő-piaci igényeknek. Megragadunk minden alkalmat arra, hogy sikerélményhez juthas­sanak tanulóink, mert ez hozzájárulhat a szakmaszeretet kialakulásához. Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételről az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye alapján döntünk. Minden tanulónk számára pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmassági megfelelőség szükséges. Egy idegen nyelvet kell tanulni, mely lehet az angol, vagy a német nyelv. A technikumba, szakgimnáziumba járók esetén pedig az érettségi feltételét jelentő 50 óra közösségi szolgálat megszervezését iskolánk biztosítja A szakképző iskolában minden tanuló szakképzési ösztöndíjban részesül, sikeres ágazati alapvizsga után szakképzési munkaszerződés köthet mely alapján munkabérre jogosult. A technikumban az ágazati alapvizsgáig egységes Apáczai ösztöndíjat kapnak a tanulók, a vizsga után a tanulmányi eredménytől függően részesül belőle. A szakképző iskolában a sikeres ágazati alapvizsgát követően diákjaink szakképzési munkaszerződést tudnak kötni. Pályázatok, a Diákönkormányzat és kollégáink segítségével diákjaink számára biztosítunk lehetőséget különféle programokban való részvételre. Tanulóink az összefüggő szakmai gyakorlatok teljesítését az ERASMUS sikeres pályázatunk által akár külföldön is letölthetik.  
VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
Minden ágazatban 5 éves technikusi képzéssel érettségi bizonyítványt és egy magasabb szintű oklevelet lehet szerezni.  
9. Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész) feladatok elvégzésében, ellenőrzésében. Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó-és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki-és befizetéseket, valamint az utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít. Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.
18. Rendészet és közszolgálat ágazat esetén: Közszolgálati technikus Közigazgatási ügyintéző szakmairány A közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének legfontosabb elemeivel. Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság a köz-, és államigazgatás területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.  
13. Kereskedelem ágazat esetén: Kereskedő és webáruházi technikus A kereskedő és webáruházi technikusi képzés, olyan komplex tudást adó szakmai oktatás, amely teljesen új távlatokat nyit a kereskedelmi folyamatokban, az online értékesítésben, úgymint a digitalizáció vagy a technológiai újítások az áruforgalom területén. A szakképzett technikus kereskedelmi egységet és webáruházat működtet. Feladata az áruforgalom lebonyolítása, az áruk adás-vétele, amely magában foglalja a B2B,a B2C kereskedelmi és webáruházi értékesítést. Megtervezi, elemzi, értékeli az áruforgalmi tevékenységet. A vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazza a gazdasági, a marketing, a jogi ismereteket, melynek következtében képes kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési-, és kommunikációs politikáját. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással, foglalkozik a vásárlók kezelésével, az adatszolgáltatással, az adatok védelmével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Kezeli a megrendeléseket, a törzsvásárlói nyilvántartásokat, a bónuszrendszereket. Árukatalógusokat, árjegyzékeket állít össze. Konkurencia elemzést végez a termékkereskedelem területén. A legkorszerűbb digitális és technológiai ismereteinek alkalmazásával irányítja a kereskedelmi és elektronikus rendszerek folyamatszervezését, informatikai megvalósítását. Aktualizálja az online tartalmakat, részt vesz az aktuális online, offline kampányok lebonyolításában. Szakszerűen kommunikál idegen nyelven. Feladatait környezettudatosan, a fenntarthatóság jegyében végzi.  
23. Vendéglátóipar ágazat esetén: Vendégtéri szaktechnikus A vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végzi, irányítja. Kialakítja a vendéglátó üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését. Kínálatot tervez, étlap-itallapot állít össze. Irányítja az üzlet gazdálkodását. Biztosítja az üzemelés tárgyi feltételeit. Kialakítja, fenntartja és fejleszti az üzleti arculatot. Ajánlatot készít a megrendelők részére. Rendezvényeket tervez, szervez és bonyolít le. Részt vesz az árubeszerzésben, kialakítja az árakat. Tárgyal az ügyfelekkel. Kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és felügyeli az éttermi személyzetet. Nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére..
15. Közlekedés és szállítmányozás ágazat esetén: Logisztikai technikus A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén ellátja a be-és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.  
16. Pedagógia ágazat esetén: Pedagógiai munkatárs A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermekneve-lő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánás-módot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.  
VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSBEN  
Minden ágazatban a szakképző iskolai 3 éves képzéssel a szakmajegyzékben szereplő szakmai bizonyítványt lehet szerezni.
23. Turizmus-vendéglátás: Szakács Szaktudásának köszönhetően rendkívül kreatív, konyhatechnológiai úton étvágygerjesztő és ízletes hideg és melegkonyhai ételeket készít, tálal. Az üzletvezetés érdekeit figyelembe véve gazdálkodik. A raktárkészletet figyelemmel kíséri az árurendelést és az áruátvételt koordinálja, ellenőrzi. A raktározást felügyeli, ellenőrzi. Munkabeosztást tervez, ír. Konyhai munkaszervezésben, feladatkiosztásban pontos és precíz. Felelősségteljesen irányítja a beosztottjait, kollegáit a konyhai etikett és az erkölcsi normák betartása mellett. Jó szervezőképességgel és problémamegoldó adottságokkal rendelkezik. Példamutató magatartásával és munkaruházatával, magas szakmai tudásával tekintélyt vív ki magának.
23. Turizmus-vendéglátás: Pincér-vendégtéri szakember A pincér-vendégtéri szakember a különböző vendéglátó tevékenységet folyató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termékek felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja az udvarias és a szakszerű felszolgálás előírása szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. Átveszi a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet, készpénzt, illetve készpénzt helyettesítő eszközöket kezel. Elszámol a napi bevétellel. Barista, bártender és alapfokú sommelier tevékenységet végez. Rendezvények helyszínét előkészíti, részt vesz a különböző jellegű rendezvények lebonyolításában. Munkaterülete állandó, rendezvények esetén változó területen dolgozik. Ismeri a hazai és nemzetközi étel-és italkínálatot, tisztában van a vendéglátó ipari trendekkel, az ételkészítési technológiákkal. Folyamatosan képzi magát, hogy naprakész ismeretei legyenek a gasztronómia területén.  
23. Turizmus-vendéglátás: Cukrász A cukrász szaktudásának köszönhetően cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, alkalmi díszmunkákat készít. Célja olyan cukrásztermék létrehozása, amely megjelenésében, alapanyag-felhasználásában és ízében is a legmagasabb minőséget prezentálja. Alkotómunkája során szem előtt tartja a megrendelők igényeit, a cukrászati trendeket, új technológiai megoldásokat és a változatos, innovatív módszereket. Tudatos szakemberként számítja ki a hozzávalók mennyiségét, árurendelést, készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ. Szakszerűen használja a cukrászati munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat. Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új megoldásokat. Idegen nyelvű szakmai anyagokat olvas alapszinten, törekszik a nemzetközi trendek megismerésére.   23. Turizmus-vendéglátás: Panziós-fogadós A panziós-fogadós ellátja a szálláshely teljes operatív működtetését. Adott szálláshelyre vonatkozó speciális ismeretekkel, kapcsolatrendszerekkel rendelkezik. Ennek megfelelően: Kezeli a szálláshelyre beérkező érdeklődéseket, megrendeléseket, módosításokat, lemondásokat, alkalmazza a lehetséges fizetési módokat. Fogadja a szálláshely vendégeit, valamint az érdeklődéseket. Felel a vendégek kényelméért, a szálláshely és a vendégek közti kommunikációért. A szálláshelyen vendéglátó szolgáltatásokat nyújt. Ellátja a szálláshely karbantartási feladatait, ügyel a környezetre, és a logisztikai feladatokat is ellátja, gondoskodik a szálláshely tisztán tartásáról. A vendégek részére programokat ajánl, és igény szerint szervez, marketing tevékenységet végez, valamint a szálláshellyel kapcsolat gazdálkodási és pénzügyi feladatokat is irányítja és koordinálja. Betartja a munka és balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat. Tervezi és szervezi a munkatársak munkáját, értékeli, és motiválja dolgozóit. Kapcsolatot tart más szolgáltatókkal, más szálláspartnerekkel, valamint az értékesítésbe bekapcsolódó szálláshely közvetítőkkel. A szálláshellyel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket papír alapon és digitálisan formában precízen, folyamatosan elvégzi.    
13. Kereskedelem ágazat esetén: Kereskedelmi értékesítő Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos komplex értékesítői feladatokat. A különböző szakterületen működő kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Körültekintően, a megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően kommunikál a vevőkkel. Kommunikációja az asszertív kommunikációra épül, amelynek során korszerű eladói technikák alkalmazásával szolgálja ki a potenciális vásárlókat. Közreműködik az árubeszerzés folyamatának lebonyolításában. Ellátja az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, készletezésével, állagmegóvásával kapcsolatos feladatokat. Az áruk értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével segíti a kereskedelmi egység működését. Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kezeli a kereskedelmi egységében használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket.    
   
https://mkkevig.edu.hu/ www.facebook.com/mikszathkeri/