Közérdekű adatok


Letölthető dokumentumok

Felvételi tájékoztató

Jelentkezési lap rendkívüli felvételi eljárás indításához 2022-23

Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Térítési díj és a tandíj mértéke, igénybe vehető kedvezmények

Munka- és ütemterv

A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

Nyitvatartási rend

A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, a tanév rendezvényei, eseményei

Szakmai program, szervezeti és működési szabályzat és házirend

A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

Az osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma

A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

Az érettségi vizsga átlageredményei

Szakmai vizsgák eredményei

Az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

Oktató-nevelő munkát segítő munkatársak

Jelentkezési lapok

Jelentkezési lap nappali érettségire épülő képzés 5/13

Jelentkezési lap esti munkarend szerinti szakmai felnőttoktatásra

Jelentkezési lap nappali munkarend szerinti érettségit adó oktatásra

Jelentkezési lap esti munkarend szerinti érettségit adó oktatásra

Jelentkezési lap nappali munkarend szerinti szakmai oktatásra

Meghirdetett szakképesítéseink jelentkezési lapja

Junior frontend fejlesztő

Munkaerő- gazdálkodási és társadalombiztosítási ügyintéző

Üzletvezető

Egyéb dokumentumok

Egyesületi igazolás

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek

Együttműködési megállapodás közösségi munka (.pdf), együttműködési megállapodás közösségi munka (.docx)

Együttműködő szervezetek a közösségi szolgálat keretein belül