Közérdekű adatok


Letölthető dokumentumok

Felvételi tájékoztató

Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók

Térítési díj és a tandíj mértéke, igénybe vehető kedvezmények

Munka- és ütemterv

A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

Nyitvatartási rend

A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, a tanév rendezvényei, eseményei

Szakmai program, szervezeti és működési szabályzat és házirend

A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

Az osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma

A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

Az érettségi vizsga átlageredményei

Szakmai vizsgák eredményei

Az egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

Oktató-nevelő munkát segítő munkatársak

Jelentkezési lapok

Jelentkezési lap a 2022/2023-as tanévre

Jelentkezési lap rendkívüli felvételi eljárás indításához 2022-23

Egyéb dokumentumok

Egyesületi igazolás

Tájékoztató a közösségi szolgálatról diákoknak, szülőknek

Együttműködési megállapodás közösségi munka (.pdf), 

Együttműködő szervezetek a közösségi szolgálat keretein belül